Theses 

Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 v letech 2010-2013 – Jana Gruniková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Jana Gruniková

Bachelor's thesis

Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 v letech 2010-2013

Evaluation of the Financial Health of the Company XY, between 2010-2013

Anotácia: Cílem této bakalářské práce je posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 prostřednictvím finanční analýzy. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá popisem základních účetních výkazů, finanční analýzou, jejími metodami a vybranými ukazateli finanční analýzy. Praktická část obsahuje základní informace o firmě a vlastní finanční analýzu. Závěr práce tvoří návrhy a doporučením ke zlepšení finanční situace.

Abstract: The aim of this Bachelor thesis is an evaluation of the financial health of the company XY in years 2010-2013 using financial analysis. This thesis is divided into two parts theoretical and practical. The theoretical part deals with the description of the basic financial statements, financial analysis, its methods and chosen indexes of financial analysis. Practical part contains the basic information about the company and own financial analysis. The conclusion of my thesis includes suggestions and recommendations how to improve the financial situation.

Kľúčové slová: výnosy, náklady, výkaz zisku a ztrát, rozvaha, finanční analýza, rentabilita, likvidita, obratovost, zadluženost.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zverejniť od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zdeněk Krátký

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41017 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Gruniková, Jana. Posouzení finančního zdraví firmy XY v letech 2010-2013 v letech 2010-2013 . Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Hore | Aktuálny dátum a čas: 16. 7. 2019 17:12, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz