Tadeáš Vaculovič

Bachelor's thesis

Analýza výstavby dálnice D55 z environmentálního hlediska

Analysis of Motorway D55 Construction from the Environmental Perspective
Abstract:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat problematiku, kterou provází výstavba silniční a dálniční sítě, a to zejména z hlediska životního prostředí. Práce je ve své praktické části konkrétně aplikovaná na budoucí pokračování výstavby páteřního tahu napříč kraji Moravy, čímž je dálnice D55, která je z velké části stále vybudována pouze jako silnice I. třídy. Práce se objektivně snaží rozlišit …more
Abstract:
The thesis aims to analyse problematics which is accompanied to a construction of motorway and road network, mainly from the environmental perspective. The thesis in its practical part is focused on future construction of important motorway across the Moravian regions, and that is motorway D55. Most of this route is still built only as a 1st class road. The thesis tries to describe objectively, to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Vaculovič, Tadeáš. Analýza výstavby dálnice D55 z environmentálního hlediska. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe