Tadeáš Vaculovič

Bachelor's thesis

Analýza výstavby dálnice D55 z environmentálního hlediska

Analysis of Motorway D55 Construction from the Environmental Perspective
Anotácia:
Tato bakalářská práce si klade za cíl analyzovat problematiku, kterou provází výstavba silniční a dálniční sítě, a to zejména z hlediska životního prostředí. Práce je ve své praktické části konkrétně aplikovaná na budoucí pokračování výstavby páteřního tahu napříč kraji Moravy, čímž je dálnice D55, která je z velké části stále vybudována pouze jako silnice I. třídy. Práce se objektivně snaží rozlišit …viac
Abstract:
The thesis aims to analyse problematics which is accompanied to a construction of motorway and road network, mainly from the environmental perspective. The thesis in its practical part is focused on future construction of important motorway across the Moravian regions, and that is motorway D55. Most of this route is still built only as a 1st class road. The thesis tries to describe objectively, to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Martin Hart, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaculovič, Tadeáš. Analýza výstavby dálnice D55 z environmentálního hlediska. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe