Kateřina PRAISOVÁ

Bachelor's thesis

El análisis crítico del discurso: El islam y su percepción por la sociedad espanola en las discusiones de internet de los tres diarios espanoles más leídos

Islam and its reception by society in Internet discussions of three most widely read daily newspapers
Abstract:
In this work I describe the relation between the Spanish and Muslims. I describe how they represent themselves in a concrete public discourse. In this case it is the discussions below the articles in three most widely read Spanish daily newspapers. I use the perspective of the critical discourse analysis to describe these relations and the theory of the ideological square to divide the participants …viac
Abstract:
V této práci popisuji vztah mezi Španěly a muslimy. Popisuji, jak jsou zobrazováni v konkrétním veřejném diskurzu. V tomto případě se jedná o diskuze pod články ve třech nejčtenějších španělských denících. Pro popis těchto vztahů využiji diskurzivní kritické analýzy. Pro rozdělení účastníků podle prostředků, které používají pro prezentaci sebe i druhých, využiji teorie ideologického čtverce. V práci …viac
 
 
Jazyk práce: Spanish
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2016
Zverejniť od: 23. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Radim Zámec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRAISOVÁ, Kateřina. El análisis crítico del discurso: El islam y su percepción por la sociedad espanola en las discusiones de internet de los tres diarios espanoles más leídos. Olomouc, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 23. 6. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses ig1l0v ig1l0v/2
23. 6. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
23. 6. 2016
Marklová, E.
24. 6. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.