Bc. Janetta Melichová

Diplomová práce

Tradičná a moderná marketingová komunikácia vo finančnej inštitúcii

Traditional and Modern Marketing Communication in a Financial Institution
Abstract:
MELICHOVÁ, Janetta, Bc.: Tradičná a moderná marketingová komunikácia vo finančnej inštitúcii. [Diplomová práca]. Bankovní institut Vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. doc.Ing. Zdenka Musová, PhD. 2014. Počet strán: 76. This thesis deals with traditional and modern forms of marketing communication in financial institutions. These issues are dealt …více
Abstract:
MELICHOVÁ, Janetta, Bc.: Tradičná a moderná marketingová komunikácia vo finančnej inštitúcii. [Diplomová práca]. Bankovní institut Vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. doc. Ing. Zdenka Musová, PhD. 2014. Počet strán: 76. Diplomová práca sa zaoberá tradičnými a modernými formami marketingovej komunikácie vo finančnej inštitúcií. Uvedená problematika …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK