Bc. Denisa Hriňová

Diplomová práce

Bankový personál ako nevyhnutná súčasť marketingovej komunikácie v podmienkach Slovenskej republiky

Bank staff as an essential part of marketing communications in the Slovak Republic
Abstract:
The thesis deals with bank staff and marketing communication in the Slovak Republic. The theoretical part is focused on the characteristics of the marketing mix, marketing communications, banking staff, structure, selection and evaluation of banking staff. In the analytical part analyzes the banking staff through a questionnaire survey conducted on a sample of respondents.
Abstract:
Práca sa zaoberá bankovým personálom a marketingovou komunikáciou v podmienkach Slovenskej republiky. Teoretická časť je zameraná na charakteristiku marketingového mixu, marketingovej komunikácie, bankového personálu, jeho členenia, výberu a hodnotenia. V analytickej časti analyzuje bankový personál prostredníctvom dotazníkového prieskumu vykonávaného na vzorke respondentov.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Labancová, PhD.
  • Oponent: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance