Theses 

Permanentní kampaň a její vymezení vzhledem k volební kampani – Bc. Pavla Janulíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Pavla Janulíková

Bakalářská práce

Permanentní kampaň a její vymezení vzhledem k volební kampani

Permanent campaign and its comparison to electoral campaign

Anotace: Bakalářská práce pojednává o konceptu permanentní kampaně a jeho odlišení od kampaně volební. První část předkládá základní rysy politické kampaně založené na základě komparace rozdílů mezi permanentní a volební kampaní. Druhá část se zabývá výzkumem permanentní kampaně na sociální síti Facebook. Prostřednictvím obsahové analýzy tato práce zkoumá, zda lze komunikaci na Facebooku u tří vybraných českých politických stran, ANO 2011, TOP 09 a Strany zelených, automaticky vnímat jako vedení permanentní kampaně ve volebním období.

Abstract: The bachelor thesis discusses the concept of the permanent campaign and its differentiation from the election campaign. The first section presents the basic features of the political campaign based on the comparison of differences between permanent and electoral campaigns. The second part deals with a research of the permanent campaign on the social site Facebook. Through content analysis this thesis examines communications of three selected Czech political parties, ANO 2011, TOP 09 and the Green Party, and if their communication on Facebook can be automatically seen as keeping the permanent campaign in the election period.

Klíčová slova: Permanentní kampaň, volební kampaň, komparace politických kampaní, politický marketing, obsahová analýza, Facebook, Permanent campaign, election campaign, comparison of political campaigns, political marketing, content analysis

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 11:38, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz