MUDr. Alena Svátková, Ph.D.

Doctoral thesis

Využití zobrazení tenzorů difuze (DTI) pro mapovaní strukturální konektivity a mikrostruktury bílé hmoty

Diffusion Tensor Imaging (DTI) For Structural Connectivity And White Matter Microstructure Mapping
Anotácia:
Zobrazení tenzorů difuze (DTI) představuje stále více využívanou MRI metodu charakterizující změny mikrostruktury bílé hmoty (BH) na základě kvantifikace pohybů molekul vody, která je přednostně směrovaná podél axonů. Kontinuální proměny mozkových sítí v průběhu celého života předurčují náchylnost BH k nepříznivým i pozitivním vlivům. Srovnání mezi zdravými dětmi a pacienty s kombinovanou formou hyperaktivity …viac
Abstract:
Diffusion tensor imaging (DTI) as an increasingly utilized MRI method, quantifies changes in white matter (WM) microstructure based on measurements of water movement, which is preferentially hindered along the axons. Sustained rewiring of the brain networks throughout the lifespan leaves WM susceptible to either adverse or positive effectors. Comparison between healthy children and patients with combined …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 3. 2017
  • Vedúci: doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., prof. Hilleke Hulshoff Pol
  • Oponent: Mgr. Ibrahim Ibrahim, Ph.D., prof. MUDr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D., doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta