Bc. Dominik Madea

Master's thesis

Vývoj senzorů oxidu uhelnatého

Development of CO sensors
Abstract:
Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá zkoumáním chemie zlata v oxidačním stavu 3+ jakožto potenciálního senzoru pro CO. Bylo připraveno mnoho různých cyklometalovaných pincerových komplexů založených na ligandech 2,6-bis(4-(terc-butyl)fenyl)pyridinu a jeho pyrazinového analogu a byla testována reaktivita těchto komplexů s CO v aprotických a protických rozpouštědlech. Druhá část …more
Abstract:
This thesis is divided into two parts. The first part focuses on the exploration of the gold(III) chemistry as a potential chemosensor for CO. Various cyclometalated pincer complexes based on 2,6-bis(4-(tert-butyl)phenyl)pyridine and its pyrazine analogue ligands were prepared, and the reactivity with CO was tested in aprotic and protic solvents. The second part of the thesis is focused on the modification …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D.
  • Reader: Prof. Hans Jakob Wirz

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Chemistry / Organic Chemistry

Theses on a related topic