Petra FIALOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení vlivu jednorázového a opakovaného dechového cvičení s respirační pomůckou Threshold PEP na autonomní reaktivitu

Evaluation of influence of single and repeated training of breathing with respiratory instrument Threshold PEP on autonomic nervous systém
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo posoudit vliv jednorázového a opakovaného dechového cvičení s respirační pomůckou Threshold PEP na autonomní reaktivitu u zdravých probandů. Reaktivita autonomního nervového systému byla měřena pomocí spektrální analýzy variability srdeční frekvence telemetrickým diagnostickým systémem VarCor PF7. Měření se zúčastnilo 26 studentek Univerzity Palackého v Olomouci s věkovým …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to examine the influence of single and repeated breathing training with the respiratory instrument Threshold PEP on autonomic nervous reactivity in healthy probands. Reactivity of the autonomic nervous system was measured by means of spectral analysis of heart rate variability using the telemetric diagnostic system VarCor PF7. The measurement was carried out on 26 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011
Zveřejnit od: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 14. 9. 2011
 • Vedoucí: Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FIALOVÁ, Petra. Hodnocení vlivu jednorázového a opakovaného dechového cvičení s respirační pomůckou Threshold PEP na autonomní reaktivitu. Olomouc, 2011. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 6. 2011 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ihdmdl ihdmdl/2
20. 9. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
20. 9. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.