Bc. Jaroslava Kuriplachová

Diplomová práce

Projektový controlling a jeho využitie v procese rozvoja firmy

Project controlling and its use in the process of development of the company
Abstract:
Annotation KURIPLACHOVA, Jaroslava, Bc.: Project controlling and its use in the development process of the company. [Graduation theses]. Banking institute, college of banking in Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of Finance and Banking. Head of thesis: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Year of defense: the 2015th. Number of pages: 69. The aim of this thesis is to analyze project controlling …více
Abstract:
Anotácie KURIPLACHOVÁ, Jaroslava, Bc.: Projektový controlling a jeho využitie v procese rozvoja firmy. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: doc. Ing. Peter Gallo, CSc. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 69. Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať projektový controlling a možnosti jeho využitia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK