Mgr. Klára Baková

Bakalářská práce

Vzdělávací programy pro chemii

Chemistry education programs
Anotace:
V této bakalářské práci jsou vysvětleny pojmy rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, učební osnovy, učební plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Bakalářská práce je zaměřena na výuku chemie na gymnáziích. První část se zabývá historií českého školství a vývojem vzdělávacích programů pro přírodovědné předměty, především pro chemii. Druhá část popisuje současné vzdělávací programy …více
Abstract:
This bachelor thesis explains concepts such as the framework education programme, the school education programme, curricula, teaching plans, key competences and cross-sectional themes. The work is focused on chemistry teaching in high schools. The first part of the thesis deals with the history of Czech education and the development of education programmes for science subjects, mainly for chemistry …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta