Theses 

Vzdělávací programy pro chemii – Mgr. Klára Baková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Klára Baková

Bachelor's thesis

Vzdělávací programy pro chemii

Chemistry education programs

Abstract: V této bakalářské práci jsou vysvětleny pojmy rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program, učební osnovy, učební plán, klíčové kompetence a průřezová témata. Bakalářská práce je zaměřena na výuku chemie na gymnáziích. První část se zabývá historií českého školství a vývojem vzdělávacích programů pro přírodovědné předměty, především pro chemii. Druhá část popisuje současné vzdělávací programy, podle kterých je od 1. září 2009 uskutečňována výuka na všech čtyřletých gymnáziích a vyšších stupních víceletých gymnázií České republiky. Jde o rámcový vzdělávací program pro gymnázia a podle něj vytvořené školní vzdělávací programy. Třetí část práce je zaměřena na srovnání školních vzdělávacích programů, učebních osnov a učebních plánů pro chemii čtyř vybraných čtyřletých gymnázií a vyššího stupně jednoho osmiletého gymnázia. Poslední část práce srovnává učební osnovy a učební plány pro chemii bilingvních česko-francouzských tříd s třídami se čtyřletým vzdělávacím cyklem na dvou gymnáziích.

Abstract: This bachelor thesis explains concepts such as the framework education programme, the school education programme, curricula, teaching plans, key competences and cross-sectional themes. The work is focused on chemistry teaching in high schools. The first part of the thesis deals with the history of Czech education and the development of education programmes for science subjects, mainly for chemistry. The second part describes current education programmes, according to which teaching has been implemented in four-year (or higher classes of more-year) grammar schools in the Czech Republic since 1st September 2009. It is concerned with the framework education programme for grammar schools and school education programmes created accordingly. The third part of the work is focused on comparing school education programmes, curricula and teaching plans for chemistry teaching in four selected four-year grammar schools and higher classes of one eight-year grammar school. The final part compares chemistry curricula and teaching plans in bilingual Czech-French classes with classes in four-year education cycle in two grammar schools.

Keywords: Vývoj českého školství, Vzdělávací program, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, Učební osnovy, Učební plán, Klíčové kompetence, Průřezová témata, Chemie, Gymnázium, Bilingvní česko-francouzské sekce, History of Czech education, Education programmes, Framework education programme, School education programme, Curricula, Teaching plans, Key competences, Cross-sectional themes, Chemistry, Grammar school, Bilingual Czech-French classes

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Marta Farková, CSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 10:53, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz