Mgr. David Růžička

Bakalářská práce

Složení a energetická hodnota potravin se zaměřením na první dětské nemléčné příkrmy

Food composition and energy value foodstuff with concentrating on first child non-dairy feeding
Anotace:
Bakalářská práce „Složení a energetická hodnota potravin se zaměřením na první dětské nemléčné příkrmy“ shrnuje informace o výživě, složení potravin a energetické hodnotě stravy. První část se zabývá základními pojmy týkající se složení potravin, jednotlivými živinami, energetickou bilancí a tabulkami energetických hodnot potravin. Druhá část pojednává o výživě dětí, výživových doporučeních, složení …více
Abstract:
Bachelor thesis „Food composition and energy value foodstuff with concentrating on first child non-dairy feeding“ recapitulate informations on nutrition, food composition and energy value foodstuff. First part deals basic concepts related to food composition, essential nutrients, energy balance and tables of energy value foodstuff. Second part is about child nutrition, dietary recommendations, composition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek