Bc. Lenka LEVICKÁ

Diplomová práce

Paliativní péče a hospicové hnutí. Mapování vývoje tématu v českém prostředí s ohledem na mezinárodní kontext.

Palliative care and hospice incurvation. Surveying od theme progress in Czech surrounding with aspect to international context.
Anotace:
Ve své práci bych ráda nabídla čistě objektivní informace o paliativní péči a hospicovém hnutí. Nejprve se budu věnovat tematizaci smrti v české i světové společnosti, zejména pak autorům Norbertu Eliasovi a Johannu Christophu Studentovi, kteří svými díly upozornili na problematiku tabuizace smrti. Vzhledem k tomu, že paliativní medicína je svým charakterem interdiciplinární, neopomenu ani téma eutanazie …více
Abstract:
At my assigment I would like to offer objective information about palliative care and hospice upheaval. First of all I will be concentrate on death theme in Czech ans world society, mostly to authors Norbert Elias and Johann Christoph Student, who with the thesis drew attention for the problem of death tabu. Inasmuch as palliative medicine is by its character integrated, I will not leave out euthanasia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2010
Zveřejnit od: 22. 4. 2010
Identifikátor: 36110

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LEVICKÁ, Lenka. Paliativní péče a hospicové hnutí. Mapování vývoje tématu v českém prostředí s ohledem na mezinárodní kontext.. Plzeň, 2010. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 04. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Humanitní studia / Evropská kulturní studia