Kateřina KURIAKOVÁ

Bakalářská práce

Poskytování paliativní péče v sociálních službách

Providing of palliative care in social services
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá významem smrti v životě člověka, jeho potřebami a fázemi umírání, problematikou paliativní péče, hospicovým hnutím, sociálními službami a sociální prací v paliativní medicíně a s tím spojené poradenství pro pozůstalé, také sdílenou péčí. Obsahem aplikační části je návrh sociální služby pro domov pro seniory Šunychelská.
Abstract:
This bachelor thesis addresses the meaning of death in a person's life, his/her needs and phases of dying, the issue of palliative care, hospice movement, social services, social work activities in palliative medicine, and related consultancy for the bereaved as well as shared care. The application part includes a proposal for social services for the Elderly care home at Šunychelská in Bohumín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KURIAKOVÁ, Kateřina. Poskytování paliativní péče v sociálních službách. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií