Lucie Kubelová

Diplomová práce

Čerpání finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Anotace:
Tématem mé práce je možnost čerpání prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V teoretické části je popsána strukturální politika Evropské unie. Jsou zde vysvětleny hlavní cíle strukturální politiky a také nástroje k jejich dosažení. Následně jsou představeny jednotlivé operační programy pro projektové období 2007-2013 v České republice. Zvláštní pozornost je pak věnována Operačnímu …více
Abstract:
The theme of the thesis is the possibility of drawing of resources from the Human resources and employment Operational program. In the theoretical part the structural politics of the European Union is described. Also, the main goals of the structural politics and the instruments to reach them are explained. Furthermore, the main operational programs for the project period 2007-2013 are introduced. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 1. 2016
Identifikátor: http://theses.cz/id/ij4qbz/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2016

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty