Petr Fiala

Bakalářská práce

Role Městské policie hlavního města Prahy v oblasti prevence kriminality

The role of Municipal police of capital city of Prag in field of crime prevention
Anotace:
Ústředním tématem bakalářské práce je Městská policie hlavního města Prahy a její podíl na prevenci kriminality v metropoli. Nejprve jsou charakterizovány základní pojmy s kriminalitou související, poté je proveden exkurz do historie a stávající struktury pražské městské policie a následně jsou analyzovány konkrétní činnosti organizace v oblasti sociální a situační prevence. V praktické části je proveden …více
Abstract:
The central theme of the bachelor's thesis is the Municipal Police of the Capital City of Prague and its role in crime prevention in the metropolis. First, the basic concepts related to crime are characterized, then an excursion into the history and current structure of the Prague City Police is performed, and then specific activities of the organization in the field of social and situational prevention …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS