Bc. Martina Novotná

Bakalářská práce

Pedagogická komunikace ve výuce odborného předmětu

Pedagogical communication in teaching a professional subject
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na pedagogickou komunikaci ve výuce odborného předmětu z pohledu žáka na střední škole. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část si klade za cíl vysvětlit pojem komunikace a rozdělit komunikaci na dílčí formy. Popisuje také vztah mezi žákem a učitelem a konkretizuje pravidla komunikace mezi aktéry. Poukazuje na roviny mezi učitelem a žákem na jejich …více
Abstract:
The bachelor's thesis is focused on pedagogical communication in teaching a professional subject from the perspective of a high school student. The work contains a theoretical and practical part. The theoretical part aims to explain the concept of communication and divide communication into sub-forms. It also describes the relationship between the student and the teacher and specifies the rules of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Marie Horáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání