Tereza KOBLASOVÁ

Bachelor's thesis

Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí

Nuclear power plant Temelín and it influence on the surrounding
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem jaderné energetiky, která má mnoho odpůrců i příznivců. Zvoleným příkladem se stala Jaderná elektrárna Temelín, a to jak ovlivňuje okolí z hlediska socioekonomického a environmentálního vývoje. Sledovány a hodnoceny jsou tedy dopady na okolní obce a jejich rozvoj, například na cestovní ruch v tomto regionu, zaměstnanost a dojížďku za prací, klimatické a hydrologické …viac
Abstract:
This becholor´s thesis deals with the issue of nuclear energy, which has many detractors and supporters. Selected examples of Temelin nuclear power plant has become, and how it affects surrounding in terms of socio-economic and environmental trends. Monitored and evaluated are the impacts on the surrounding community and their development, such as tourism in the region, employment and commuting to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOBLASOVÁ, Tereza. Jaderná elektrárna Temelín a její vliv na okolí. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta