Bc. Jan Brandejs

Bachelor's thesis

Společenská odpovědnost firem a web 2.0

Corporate social responsibility and web 2.0
Abstract:
Bakalářská práce s názvem „Společenská odpovědnost firem a web 2.0“ se zabývá problematikou společenské odpovědnosti firem a komunikace se stakeholdery pomocí využití nástrojů web 2.0. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce se v první polovině zabývá stěžejními pojmy společenské odpovědnosti. V druhé polovině se věnuje vzniku a charakteristice webu 2.0, jeho přínosu do …more
Abstract:
Bachelor thesis entitled “Corporate social responsibility and Web 2.0“ deals with issues relating to social responsibility and CSR communication with stakeholders through the use of Web 2.0 tools. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The first half of the theoretical part outlines fundamental definitions of corporate social responsibility. The second half focuses on the evolution …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Dušan Mladenović

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta