Bc. Alžběta Sošková

Diplomová práce

Rozdíly mezi tištěnými a online médii očima novinářů

Print and online media differences - journalists' point of view
Anotace:
V souvislosti s rapidním nárustem obliby internetu a technologií, které s ním souvisejí, se objevily prognózy krize tradičních médií a jejich možného zániku. Současně však někteří mediální odborníci poukazují na možnost vniku efektivní rezistence tradičních médií, která zaručí jejich přežití. Tato práce se snaží zjistit, která z těchto prognóz je v případě českého mediálního trhu pravděpodobnější. …více
Abstract:
In connection with the rapid increase of the popularity of the internet and technologies related to it, there emerged some predictions about the crisis of the traditional media and its possible expiry. At the same time, several media experts have pointed out the possibility of the rise of an effective resistance of the traditional media that will guarantee its survival. This thesis is trying to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií