Mgr. Tereza Skoupá

Bachelor's thesis

Opat Cyril František Napp a jeho působení v klášteře na Starém Brně

Abbot Cyril František Napp and his work in a monastery in old city of Brno
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o životě a činnosti augustiniánského opata Cyrila Františka Nappa v 19. století v Brně. Pozornost je věnována jeho práci v oblasti školství a kulturním a vlasteneckým poměrům v klášteře. Závěrečná část popisuje jeho nástupce Johanna Gregora Mendela.
Abstract:
The bachelor work deals with life and activity of the Augustinian abbot Cyril František Napp in the 19th century in Brno. The attention is given to his work in the field of education and patriotic and cultural conditions in the monastery. The final part describes his successor Johann Gregor Mendel.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in History

Theses on a related topic

All theses