Anežka ČESALOVÁ

Bachelor's thesis

Střední Evropa jako transnacionální region

Komparace alternativ vymezení regionu

Central Europe as a Transnational Region - The Comparison of Region Demarcation Alternatives
Abstract:
Bakalářská práce "Střední Evropa jako transnacionální region - komparace alternativ vymezení regionu" se mimo úvodní kapitolu utvářející stručný přehled pojímání tohoto regionu věnuje komparaci čtyř koncepcí středoevropského uspořádání, které vznikly v průběhu 20. století. Jedná se o koncepce Mitteleuropy v podání Friedricha Naumanna, střední Evropy jako "hráze" proti germánské expanzi popsané v Nové …more
Abstract:
Bachelor's thesis "Central Europe as Transnational Region - Comparison of Regional Delimitation Alternatives" is, besides introductory chapter which consists of brief overview of the understanding of this region, dedicated to comparison of four Central European organization concepts, which were developed during the 20th century. These are the conceptions: Mitteleuropa by Friedrich Naumann, Central …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. David Šanc, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ČESALOVÁ, Anežka. Střední Evropa jako transnacionální region. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/