Bc. Helena Zacpálková

Bakalářská práce

Pojetí demokracie u T.G.Masaryka a E.Beneše

Masaryks and Benešs conception of democracy
Anotace:
Ve své bakalářské práci nazvané „Pojetí demokracie u T. G. Masaryka a E. Beneše“ jsem se zaměřila na přístup T. G. Masaryka k demokracii ve vazbě na pojetí humanity. Dále mě velmi zajímaly prezentace zájmů T. G. Masaryka na demokracii ve srovnání s E. Benešem. Zajímal mě také vývoj myšlenek našich politiků 19. a 20. století. Ve své práci jsem se snažila vyzdvihnout demokratické myšlenky těchto dvou …více
Abstract:
In my bachelor work with title “Theory of democracy by T. G. Masaryk and E. Beneš” I have focused on T. G. Masaryk’s access to democracy in reference to theory of humanity. I was also interested in presentation of T. G. Masaryk’s interest in democracy in comparison with E. Beneš. Furthermore I was also concerned with the development of theories of our politicians in 19th and 20th centuries. In my work …více
 

Klíčová slova

Demokracie stát vláda republika
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jiří Nolč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy