Bc. Petra Broušková

Bachelor's thesis

Otázka eutanazie v dnešní době

The Ethics of Euthanasia in today\'s world
Anotácia:
Bakalářská práce shrnuje v jednotlivých kapitolách podstatné informace, které jsou třeba k pochopení a základní orientaci v problematice eutanazie. Informuje čtenáře o historii, důležitých pojmech spojených s eutanazií, možných rizicích, které přináší a v neposlední řadě rozebírá přístupy k této problematice ve vybraných zemích Evropy. Součástí práce je také vlastní dotazníkové šetření, které nám ukazuje …viac
Abstract:
In the Bachelor thesis are relevant information that are necessary for understanding and basic knowledge of euthanasia. The text informs the reader about the history, important concepts associated with euthanasia and the potential risks, which are connected with this topic. Last not least are mentioned approaches to the problem of euthanasia in chosen countries of Europe. The thesis also includes its …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
  • Oponent: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy