Ing. Martin Navrátil

Master's thesis

Návrh a tvorba softwaru pro technickou analýzu cen podkladového aktiva

Software for Technical Analysis of Stock Prices
Abstract:
Práce byla vytvořena s cílem sestavení matematického nástroje pro analýzu technických indikátorů nad časovými řadami cen podkladového aktiva. Teoretická část pojednává o problematice obchodování s akciemi a využití technických indikátorů. V praktické části je popsána struktura programu a možnosti, které program poskytuje. V závěru práce jsou popsány rozdíly s vybranými softwary.
Abstract:
The thesis was created to build mathematical tool for analyzing technical indicators working with the time series of the price. The theoretical part is about the issue of trading and the use of technical indicators. The practical part is about structure of the application and opportunities that the program provides. The conclusion describes the differences between selected rival software.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Jana Heckenbergerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Navrátil, Martin. Návrh a tvorba softwaru pro technickou analýzu cen podkladového aktiva. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Master programme / field:
Information Technology / Information Technology