Bc. Naděžda Ságnerová

Diplomová práce

Obsah vyučování ZSV a kompetence učitele ZSV ve vztahu k filozofii vzdělání,filozofii kultury a filozofii dějin. Inspirace filozofií k výchově a vzdělávání směrem k evropanství a humanitě

Content of education of social sciences and teacher skills in relation tophilosophy of education, philosophy of culture and philosophy of history. Inspiration by philosophy towards Europeanism and humanity
Anotace:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá vztahem obsahu vyučování základů společenských věd k filozofii vzdělání, filozofii kultury a filozofii dějin. Zamýšlí se nad některými učitelskými kompetencemi. Snaží se popsat, jak se lze při přípravě na vyučování základů etiky, politologie, sociologie, ekonomie a psychologie inspirovat úvahami Christophera Dawsona o krizi západní kultury a jeho návrhy na …více
Abstract:
The master diploma work deals with the content of education of social sciences in relation to philosophy of education, philosophy of culture and philosophy of history. It is engaged in some teacher skills. It is trying to describe how to let to be inspired by the Christopher Dawson´s essays about crisis of the western culture and his project to improve it by the changes in system of education during …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta