Bc. Kateřina Onderková

Bakalářská práce

Efekty sankcí v systému podpory v nezaměstnanosti

Unemployment Benefit Sanctions
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Efekty sankcí v rámci podpory v nezaměstnanosti“ je rozbor dopadů změn, které proběhly v systému zabezpečení v nezaměstnanosti v České republice po roce 1990. V teoretické části jsou popsány základní teoretická východiska práce osvětlující dopady sankcí dávek v rámci pojištění v nezaměstnanosti ve formě snížení dávek, které jsou určeny k odrazení příjemců dávek od setrvání …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Unemployment Benefit Sanctions” is to analyze changes that happened it the unemployment insurance system of the Czech Republic after 1990. The theoretical part describes the basic theoretical background of the work illustrating the effects of the benefit sanctions in the framework of unemployment insurance in the form of reduction of benefits, which are intended to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miloš Fišar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta