Mgr. et Mgr. Věra Linhartová, Ph.D.

Disertační práce

Rozvoj pracovních kompetencí u dětí v institucionální výchově v kontextu přípravy na samostatný život

The development of professional skills of children living in institutional care within the context of their preparation for independent life
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá tématem rozvoje pracovních kompetencí u dětí a mladistvých ve výchovných ústavech, a to v kontextu jejich přípravy na vstup do samostatného života. Tato fáze edukačně-terapeutického procesu není zatím dostatečně zmapována, a proto by jí měla být věnována pozornost, jak z pohledu výzkumu, tak z pohledu metodických opor s přesahem do praxe pedagogických pracovníků …více
Abstract:
The present thesis deals with the development of professional competencies of children and adolescents in institutional care in the context of preparation for living their lives independently. This phase of the educationally-therapeutic process has not been sufficiently mapped yet and therefore should be addressed both in terms of research and legislative and methodological support extending into the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D., doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta