Bc. Michaela ŠTOLPOVÁ

Diplomová práce

Adaptační mechanismy a projevy stresu v prostředí institucionální výchovy

Adaptation Mechanisms and Stress Manifestations in the Institutional Education Environment
Anotace:
Proces adaptace jedince do zátěžového prostředí školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy bývá často spojen s projevy stresu jako přirozené reakce organismu na zásadní změnu. Průběh tohoto procesu může zásadně ovlivňovat výchovné působení na jedince. Diplomová práce je proto věnována tématu adaptace jedince na zařízení náhradní výchovné péče a zátěž spojenou s tímto procesem. Teoretická …více
Abstract:
The process of adapting an individual to the stressful environment of school facilities for institutional care is often associated with stress as the natural response of the organism to a fundamental change. This process can fundamentally influence the educational impact on the individual. This diploma thesis is devoted to the topic of adapting the individual to the institutional care facility and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠTOLPOVÁ, Michaela. Adaptační mechanismy a projevy stresu v prostředí institucionální výchovy . Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta