Bc. Tomáš Kvoriak

Diplomová práce

Úverový proces u spotrebného úveru na bývanie vo vybraných bankách SR

Credit Process of Consumer Loan for Housing in Selected Banks in SR
Abstract:
The thrust of this thesis deals with the loan process for consumer loans for housing in selected banks in Slovakia. The work is divided into three chapters. The first chapter of the thesis pays attention to commercial banks and the emphasis on consumer loans and credit process in a commercial bank. The beginning of the first chapter highlights the role and functions of commercial banks, credit transactions …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou úverového procesu u spotrebného úveru na bývanie vo vybraných bankách SR. Práca je rozčlenená do troch kapitol. Prvá kapitola diplomovej práce venuje pozornosť komerčným bankám a dôraz kladie na spotrebné úvery a úverový proces v komerčnej banke. V úvode prvej kapitoly poukazuje na postavenie a funkcie komerčnej banky, úverové obchody, funkcie a klasifikáciu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance