Bc. Martina Zrubáková

Diplomová práce

Úverový proces u bezúčelového spotrebného úveru vo vybraných bankách SR

Credit Process of Consumer Loan without aim in Selected Banks in SR
Abstract:
ZRUBÁKOVÁ Martina, Bc.: Credit Process of Consumer Loan without aim in Selected Banks in SR. [Diploma task]. Bank institute University of Prague, foreigner university of Banská Bystrica. Desk of finance and banking. Leader of the task: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Year of the general plea: 2015. Number of the pages: 74. Diploma task is concerning on Credit Process of Consumer Loan without aim in …více
Abstract:
ZRUBÁKOVÁ, Martina, Bc.: Úverový proces u bezúčelového spotrebného úveru vo vybraných bankách SR. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií a bankovníctva. Vedúci práce: Ing. Adriana Šlajferčíková, PhD. Rok obhajoby: 2015. Počet strán: 74. Diplomová práca sa zaoberá úverovým procesom u bezúčelového spotrebného úveru vo vybraných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Oponent: Ing. Viktória Ďurajová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance