Bc. Lenka Havlová

Master's thesis

Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění

Employee and Employer in the System of Pension Insurance
Abstract:
Diplomová práce se zabývá důchodovým systémem v České republice. Podrobnou analýzou historického vývoje dokumentuje měnící se postavení hlavních účastníků systému - tedy státu, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Práce podává ucelený přehled všech současných možností zabezpečení ve stáří, předmětem podrobnější analýzy je však pouze veřejné důchodové pojištění. Poukazuje na výhody i nevýhody průběžně financovaného …more
Abstract:
The submitted thesis deals with the pension system in the Czech Republic. Using detailed analysis, it documents the changing role of the major participants in the system; these are the state, the employers and the employees. The thesis presents overview of all possibilities for securing oneself in the old age; however, the thesis only deals with the public pension insurance in detail. The thesis points …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015
Accessible from:: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ing. Lenka Sojková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Havlová, Lenka. Zaměstnanec a zaměstnavatel v systému důchodového pojištění. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.5.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta