Mgr. Barbora BLAŽKOVÁ

Bakalářská práce

Translating Non-literary Texts (Translation and Commentary)

Translating Non-literary Texts (Translation and Commentary)
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to translate a professional text describing air traffic control service and to outline problems connected with this type of translation. The emphasis is laid on the translation of the text and on its stylistic analysis and translation commentary. The stylistic analysis serves for a better understanding of the text itself. The translation commentary outlines the difficulties …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je přeložit odborný text, který popisuje službu řízení letového provozu a nastínit problémy s překladem spojené. Důraz je kladen na překlad textu a jeho stylistickou a překladovou analýzu. Stylistická analýza slouží jako výchozí bod k pochopení textu jako takového. Překladová analýza poté nastiňuje některá problémová místa v textu a zdůvodňuje jejich překlad. Základní rysy …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 3. 2009
Zveřejnit od: 11. 3. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Renata Tomášková, Dr.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BLAŽKOVÁ, Barbora. Translating Non-literary Texts (Translation and Commentary). Ostrava, 2009. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.3.2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 3. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta