Ľubomír Kružliak

Diplomová práce

Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry

Podnikatelský plán - Využití atraktivity kontaktu s farmářskými zvířaty jako zdroje udržitelného byznisu v turismu
Anotace:
Cílem této práce je vytvořit udržitelný a realistický business plán na rozvoj turistiky zaměřené na kontakt lidí s farmářskými zvířaty. V práci je zhodnocen stav turismu a agroturismu na Slovensku a v regionu Liptova, v práci je dále proveden sekundární výzkum agroturistických zařízení. Práce postupně popisuje výběr cílových skupin, primární výzkum a jeho vyhodnoceni, analýzu umístění a potenciálních …více
Abstract:
The goal of this thesis is to develop a sustainable and realistic business plan for the development of a tourist attraction based around the contact between visitors and farm animals. The thesis consists of the evaluation of tourism and agrotourism in Slovakia and in the region of Liptov, followed by the secondary research on agrotourism attractions. The selection of target groups, followed by primary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Vedoucí: Martin Lukeš
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52490

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / International Management