Ľubomír Kružliak

Master's thesis

Business plan – Utilizing the appeal of contact with farm animals as a source of sustainable business in the tourism industry

Podnikatelský plán - Využití atraktivity kontaktu s farmářskými zvířaty jako zdroje udržitelného byznisu v turismu
Abstract:
Cílem této práce je vytvořit udržitelný a realistický business plán na rozvoj turistiky zaměřené na kontakt lidí s farmářskými zvířaty. V práci je zhodnocen stav turismu a agroturismu na Slovensku a v regionu Liptova, v práci je dále proveden sekundární výzkum agroturistických zařízení. Práce postupně popisuje výběr cílových skupin, primární výzkum a jeho vyhodnoceni, analýzu umístění a potenciálních …more
Abstract:
The goal of this thesis is to develop a sustainable and realistic business plan for the development of a tourist attraction based around the contact between visitors and farm animals. The thesis consists of the evaluation of tourism and agrotourism in Slovakia and in the region of Liptov, followed by the secondary research on agrotourism attractions. The selection of target groups, followed by primary …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2016
  • Supervisor: Martin Lukeš
  • Reader: Jan Mareš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/52490