Aleš KRAUS

Bachelor's thesis

Baskická nacionalistická strana mezi secesionismem a separatismem

The Basque nationalist party between secessionism and separatism
Abstract:
Hlavním cílem této práce je popsat historii Baskické nacionalistické strany a analyzovat vybrané etapy činnosti strany, které byly charakteristické separatistickými a secesionistickými požadavky směrem k centrální vládě. Práce je rozdělena do několika částí. První část je teoretická, ve které se věnuji vysvětlení pojmu nacionalismus a dále také dvou stěžejních konceptů této práce - separatismu a secesionismu …more
Abstract:
The main goal of this thesis is to describe the history of Basque Nationalist Party and also to closely analyse selected chapters of its activity, which were characteristic by separatist and secessionist demands towards the central government. This thesis is divided into two parts. The first part, consisting mainly of theory, is dedicated to properly analysing the concept of nationalism and also two …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRAUS, Aleš. Baskická nacionalistická strana mezi secesionismem a separatismem. Plzeň, 2019. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Philosophy and Arts

Bachelor programme / field:
Political Science / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia