Bc. Daniel Polách

Bakalářská práce

Druhořadost voleb do parlamentů Baskicka, Galicie a Katalánska

Second-order characteristics of elections to parliaments of Basque, Galicia and Catalonia
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje volbám do parlamentů španělských autonomních společenství Baskicka, Galicie a Katalánska z pohledu teorie druhořadých voleb, přičemž obsahuje i doplňující informace o jednotlivých politických, stranických a volebních systémech. Z časového hlediska se poté dotýká všech voleb počínaje rokem 1980, kdy proběhly první regionální volby po pádu frankistického režimu. Základní snahou …více
Abstract:
The thesis deals with elections to parliaments of Spanish autonomous communities of Basque Country, Galicia and Catalonia in terms of the second order elections theory and in addition contains informations about particular political, party and electoral systems. In terms of time the thesis includes all elections since 1980, when the first regional elections held after the fall of the Franco's regime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Katarína Chovancová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií