Lech Zawadzki

Diplomová práce

Úprava servisního jeřábu vrtné soupravy LOC 400

Modification of the LOC 400 Service Crane
Anotace:
Diplomová práce se zabývá úpravou servisního jeřábu vrtné soupravy LOC 400, zejména jeho prodloužením o 1 m dosahu při zachování nosnosti 6t . Úvodem je krátké seznámení s vrtnou soupravou LOC 400. V další části je uveden návrh řešení výložníku servisního jeřábu s ohledem na fakt, že délka výložníku ve stavu přepravy musí být zachována. Dále je zpracován rozbor zátěžných sil a určení reakcí. Z reakcí …více
Abstract:
This thesis deals with the modification of the LOC 400 Service Crane, particularly with extensioning the range by 1 m while maintaining the capacity of 6 tons. First of all is a brief introduction to the dril rig LOC 400. The next section provides a design solution of the service crane boom, considering the fact that the lenght of the boom must be maintained for transport. Thesis continues with calculations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Fries
  • Oponent: Petr Herrmann

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství