Adéla Škrabalová

Bakalářská práce

Kognitivní trénink u seniorů s mírnou kognitivní poruchou v prostředí domova pro seniory

Cognitive training in elderly with mild cognitive impairment in the enviroment of retirement home
Anotace:
Práce se zabývá kognitivním tréninkem u seniorů s mírnou kognitivní poruchou v prostředí domova pro seniory. Obsahem jednotlivých kapitol jsou problematika kognitivního tréninku se zaměřením na cílovou skupinu seniorů, jeho teoretický podklad v podobě vymezení kognitivních funkcí a objasnění role aktivizačního pracovníka v něm s možnostmi jeho vzdělávání. Výzkumné otázky cílí na zhodnocení subjektivně …více
Abstract:
This work deals with cognitive training in elderly with mild cognititve impairment in the environment of retirement home. The content of individual chapters is as follows: the issue of cognitive training with focus on the target group of seniors, its theoretical basis in the form of cognitive functions and the clarification about the role of an activation worker in the training and his educational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/cdl4e/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Drotárová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě