Mgr. Sylvie Kropáčová, Ph.D.

Doctoral thesis

Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou

Effects of intensive dance-motion intervention on cognitive functions of healthy seniors and patients with mild cognitive impairment
Abstract:
Úvod: Aerobní fyzická aktivita se ukazuje být efektivním preventivním a potencionálně terapeutickým nástrojem kognitivního deficitu ve stáří. Tanečně-pohybová aktivita nabízí multikomponentovou stimulaci kognitivních funkcí a tím i potenciální benefit oproti jiným druhům sportovních aktivit. Cílem výzkumu je ověřit efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence (TPI) na kognitivní funkce zdravých seniorů …more
Abstract:
Introduction: Aerobic physical activity appears to be an effective preventive and potentially therapeutic tool for cognitive deficits in elderly. Dance-movement activity offers multi-component stimulation of cognitive functions and thus possibly advantageous over other types of sports activities. The aim of the research is to investigate the effect of intensive dance-movement intervention (DMI) on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 1. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2019
  • Supervisor: PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr.
  • Reader: PhDr. Kamila Hozová, Ph.D., doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta