Bc. Dana VOSTŘELOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Možné důvody sociálního vyloučení romského dítěte z pohledu romských rodin ze sociálně vyloučené lokality

Possible reasons for the social exclusion of a Roma child from the perspective of Roma families from a socially excluded locality
Anotace:
Cílem diplomové práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit jaké jsou možné důvody sociálního vyloučení romského dítěte z pohledu romských rodin. Práce je strukturována do dvou částí, a to na část teoretickou a empirickou. V teoretické části objasňuji hlavní pojmy, které jsou z hlediska zaměření této práce podstatné. Mezi ně patří Romové a sociální vyloučení, kultura chudoby a projevy kultury chudoby …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to find out by means of qualitative research what are the possible reasons of social exclusion of a Roma child from the perspective of Roma families. The thesis is structured into two parts, theoretical and empirical. In the theoretical part I explain the main concepts that are essential from the point of view of this work. These include Roma and social exclusion, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Agnieszka Zogata Kusz, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSTŘELOVÁ, Dana. Možné důvody sociálního vyloučení romského dítěte z pohledu romských rodin ze sociálně vyloučené lokality. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.