Mgr. Jan Hrazdira

Bakalářská práce

Problematika výchovy, vzdělávání a mravního ohrožení romských dětí a mládeže pod vlivem vlastního etnika a majoritní společnosti

Question of enlightenment and moral threat Romany children and youth influence of Romany ethnicity and majority society
Anotace:
bakalářská práce se zabývá problematikou výchovy,vzdělání a mravního ohrožení romské společnosti pod vlivem vlastního etnika a majoritní společnosti.Vysvětluje pojmy bezprostředně s tímto jevem související. popisuje nutnost řešení otázky romské problematiky a význam i tzv. neziskových organizací v této oblasti.Analizuje také efektivitu uvedených neziskových organizací z hlediska dostupných materiálů …více
Abstract:
This bacherol thesis is dealing with questions of enlightenment and moral threat of Romany society under the thumb of own ethnicity and majority society.it explicates ideas which are related to this phenomenon.It describes the necessity of dealind with Romany questions and also importance of so called non-profit association working in this field.It also analyses Effectiveness of mentioned asssociations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2007
  • Vedoucí: Mgr. Jarmila Bílá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta