Theses 

Praxe soudně nařízené spolupráce dětí se středisky výchovné péče – Mgr. Bc. Jitka Svozilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Bc. Jitka Svozilová

Diplomová práce

Praxe soudně nařízené spolupráce dětí se středisky výchovné péče

The practice of judicially mandated cooperation of children with educational care centers

Anotace: Ve své práci jsem se rozhodla věnovat problematice spolupráce středisek výchovné péče s dětmi, které mají tuto spolupráci nařízenu soudem. Začátkem roku 2013 vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právní ochraně dítěte. Podle ní je možno umístit dítě do střediska výchovné péče, soudním rozhodnutím. V práci se budu snažit zmapovat praxi takové spolupráce.

Abstract: In my thesis, I decided to dedicate the cooperation of educational care centers with children who have this co-operation ordered by the court. In early 2013, entered into force of an amendment to the Act on social and legal protection of children. According to her, it is possible to place the child in educational care centers, judicial decision. In this work I will try to map the practice of such cooperation.

Klíčová slova: středisko výchovné péče, educational care centre, spolupráce z rozhodnutí soudu, injunction cooperation

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. et Mgr. Pavlína Grác Livňanská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 00:27, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz