Bc. Aneta Trhanová

Diplomová práce

Teacher's management of participation in the online EFL classroom

Teacher's management of participation in the online EFL classroom
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá způsoby, jimiž učitelé osmiletého gymnázia v České republice řídí zapojení studentů do výuky během synchronních hodin angličtiny probíhajících pomocí videohovoru. Cílem práce je odhalit, jakým způsobem učitelé během online hodin zahrnujících celou třídu udělují slovo studentům, jak studenti reagují a jak daná interakce dále probíhá. Teoretická část práce popisuje povahu …více
Abstract:
This diploma thesis deals with teacher’s management of student’s participation during synchronous video-mediated lessons of English in an 8-year grammar school in the Czech Republic. The aim is to uncover how the teachers allocate turns to their students during online lessons that include the whole class, how the students respond and how the further interaction develops. The theoretical part of the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy