Mgr. Anna Matušková, Ph.D.

Disertační práce

Volby 2006 - Volební strategie a využívání politického marketingu v České republice

Elections 2006 - Electoral Strategies and Usage of Political Marketing in the Czech Republic
Anotace:
Hlavním cílem předkládané disertační práce je zkoumat způsob, jakým byl ve volební kampani v roce 2006 využíván politický marketing (soustředíme se na volby do Poslanecké sněmovny). Dalším aspektem je zaměřit se na otázky spojené s tím, jakým způsobem marketingové strategie ovlivňují a mění fungování politických stran. Klíčovou otázkou zůstává, zdali české politické strany měly ve volební kampani v …více
Abstract:
The main goal of the presented dissertation is to analyze how the political marketing was used and applied in the electoral campaign 2006 (election to the House of Deputies) as well as to what extent the marketing strategies influenced and changed the party’s behaviour. The key question remains if Czech political parties are starting to have market orientation. The application of marketing concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií