Bc. Václav Bober

Diplomová práce

Využití muzikoterapie v resocializačním procesu u dětí s diagnostikovanými poruchami chování

Using of musical therapy in the resocialization process of children diagnosed with behavioral disorders.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou muzikoterapie v resocializačním procesu u dětí s diagnostikovanými poruchami chování. Charakterizuje muzikoterapii jako jednu z terapií ve speciální pedagogice. Provádí kvalitativní výzkum. Uvádí shrnutí teoretických, empirických a výzkumných poznatků.
Abstract:
Diploma work is focused on analysis of music therapy of children with diagnosed behavioral disorders in resocialization proces. Define music therapy as one of special pedagogy therapies. Perform qualitative research. Perform theoretical and empirical knowledge.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bober, Václav. Využití muzikoterapie v resocializačním procesu u dětí s diagnostikovanými poruchami chování . Pardubice, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická