Sok Dina

Master's thesis

The Complexity of Smart Services and Structure of the Smart City

The Complexity of Smart Services and Structure of the Smart City
Abstract:
Moderní svět se rychle zvyšuje v míře růstu městských oblastí. V zájmu udržitelného rozvoje těchto městských oblastí se města po celém světě přeměňují na inteligentní města, které usnadňují inovační technologie jako Cloudové služby, Internet věcí (IoT) atd., Aby poskytly nejlepší řešení pro zachování kvality života ( QoL) a kvality služeb (QoS) pro své inteligentní občany. V současné době čelí městům …more
Abstract:
The modern world is increasing rapidly in the growth rate of urban areas. To keep the sustainable development of these urban areas, cities around the world are turning into the smart cities facilitated by the innovation technology such as Cloud services, Internet of Things (IoT) etc. to provide the best solution to maintain the Quality of Life (QoL) and the Quality of Services (QoS) for their smart …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2019
  • Supervisor: Ing. Leonard Walletzký, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering (eng.)

Theses on a related topic