Theses 

Postoje žáků středních škol k přistěhovalectví – Bc. Ladislav Petráš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Ladislav Petráš

Diplomová práce

Postoje žáků středních škol k přistěhovalectví

High School Students´ Attitudes to Immigration

Anotace: Ústředním tématem diplomové práce jsou postoje žáků středních škol k přistěhovalectví. Práce si klade za cíl zmapovat postoje a názory námi dotazovaných respondentů. Konkrétně zkoumá platnost jednotlivých postojů vůči přistěhovalectví, které jsou dále seskupeny pěti tematických oblastí. Získaná data odhalují míru tolerance žáků vybraných středních škol vůči přistěhovalectví a radikálnost v jednotlivých postojích. Teoretickými východisky jsou teorie týkající se problematiky přistěhovalectví, migrace a uprchlictví. Pozornost je taktéž věnována kategoriím postoj, předsudek či stereotyp a jejich důležitosti při vzniku společenských interakcí u dospívajících žáků. Dále je práce zaměřena na oblast multikulturalismu a multikulturní výchovy, jakožto prostředku výchovy k toleranci.

Abstract: The central topic of the diploma thesis is attitudes of secondary school student towards immigration. The goal of the thesis is to map attitudes and opinions of interviewed respondents. In detail, it examines validity of particular attitudes towards immigration which are grouped in five thematic areas. Collected data reveals the level of tolerance in students of chosen secondary schools towards immigration and radicalism in individual attitudes. Theoretical sources are theories concerning immigration issues, migration, and refugees. Attention is also paid to categories of attitude, prejudice or stereotype and their importance for the development of social interactions in adolescent students. Further, the thesis focuses on the area of multiculturalism and multicultural education as a tool of education for toleration.

Klíčová slova: migrace, přistěhovalectví, přistěhovalec, cizinec, uprchlík, multikulturalismus, multikulturní výchova, postoj, předsudek, stereotyp

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45240 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Petráš, Ladislav. Postoje žáků středních škol k přistěhovalectví. Zlín, 2017. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 08:55, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz